Gratis verzending binnen Nederland vanaf €15,-

Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie

Deze algemene voorwaarden prijsvraag/winactie zijn van toepassing op alle prijsvragen en winacties van Puro. Door deelname aan de betreffende prijsvragen en/of winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie.

  1. Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of België.
  2. Winnaars krijgen per e-mail bericht over de gewonnen prijs, op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. Deelnemers die niet winnen krijgen geen bericht.
  3. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Indien de winnaar de prijs weigert of niet aanvaard, wordt de prijs niet uitgekeerd. Ook wanneer de verbonden voorwaarden niet worden aanvaard wordt de prijs niet uitgekeerd.
  4. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag.
  5. Puro is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
  6. Puro is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
  7. Puro is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Puro op haar website en sociale media kanalen publiekelijk bekend worden gemaakt.