Gratis verzending binnen Nederland vanaf €15,-

Modderactie

Zat jouw hond de afgelopen tijd ook zo vaak onder de modder? Om zowel je hond als jou wat op te vrolijken, hebben we een leuke winactie bedacht!

Deel jouw leukste of grappigste foto van je hond die springt, rolt of zit in een regen- of modderplas. Wij kiezen de leukste foto uit en de winnaar ontvangt een zak Puro hondenbrokken.

Wil je op de hoogte blijven van onze producten en acties? Volg ons dan op Facebook en Instagram.

Deze promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Facebook of Instagram.

Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Modderactie’ een winactie van Puro gevestigd aan Stevert 34(5524 KC) te Steensel. De actieperiode loopt van 23 mei t/m 10 juni 2024. In deze periode kun je een foto van jouw huisdier plaatsen op onze social media kanalen. Door mee te doen aan de actie, verklaart de deelnemer akkoord te zijn met onderstaande actievoorwaarden / spelregels.

Algemeen:

 1. De winactie loopt vanaf 23 mei t/m 10 juni 2024.
 2. De actie wordt georganiseerd door Puro, gevestigd aan Stevert 34, 5524 KC Steensel.
 3. Uitbetaling vindt plaats in de vorm van giftcards voor onze webshop.
 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. Puro heeft het recht de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie eenzijdig te wijzigen of aan te passen, dan wel deze actie te onderbreken indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Puro daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op de Puro website.
 6. Puro zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
 7. Puro zal de persoonlijke gegevens van de winnaar en deelnemers uitsluitend gebruiken voor deze actie en nooit aan derden verstrekken, dan wel verkopen of verhuren.

De actie werkt als volgt:

 1. Je maakt een foto van jouw hond die springt, rolt of zit in een regen- of modderplas.
 2. Je plaatst je foto op social media. Dit mag onder het actie bericht van Puro, maar ook op je eigen tijdlijn of in je eigen verhaal. Zorg in ieder geval dat wij de foto wel te zien krijgen.
 3. Op dinsdag 11 juni kiezen wij een winnaar.
 4. De winnaar wordt bekend gemaakt via Facebook en Instagram.
 5. De deelnemer gaat akkoord met deze actievoorwaarden.
 6. Bij het niet kunnen bereiken van de winnaar behoudt Puro het recht voor om na 5 werkdagen een nieuwe winnaar te kiezen.

Deelname:

 1. Deelname aan deze actie is kosteloos en staat open voor een ieder die gedurende de actieperiode in Nederland of België woont en voldoet aan de voorwaarden zoals opgesomd hierboven onder ‘De actie werkt als volgt’
 2. Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer:
  a. minimaal 18 jaar oud te zijn
  b. woonachtig te zijn in Nederland of België
  c. met deze actievoorwaarden in te stemmen
 3. Puro mag iedere deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer:
  – op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden (of hiervan bij Puro het vermoeden bestaat)
  – onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt die in strijd zijn met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Puro of derden
 4. Deelnemers kunnen worden gevraagd een identificatiebewijs te verstrekken om hun leeftijd en woonplaats te verifiëren als Puro hierom verzoekt.
 5. Door deel te nemen aan deze actie stemt de deelnemer in met het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring van Puro.
 6. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie van Puro.
 7. Puro is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen, onvoorziene omstandigheden of overmacht die de uitvoering van deze actie kunnen beïnvloeden.
 8. De actie is onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.